Vízová povinnost
Arabské Emiráty

turistické vízum: poplatek 1.800,- Kč, fotokopie pasu, vyřízení trvá 2 týdny, pas s platností min. 6 měsíců po návratu

Dominikánská rep.

bezvízový styk, na letišti je potřeba zaplatit tzv. turistickou kartu v ceně 10,- USD

Egypt

turistické vízum: poplatek 850,- Kč, 1 fotografie, pas s platností min. 6 měsíců po návratu, vyřízení trvá 1 týden

Francie

bezvízový styk, pas platný min. 2 měsíce po návratu

Chorvatsko

bezvízový styk, pas platný min. 6 měsíců po návratu

Indonésie

turistické vízum platné do 30 dnů, 2 fotofrafie, poplatek 1.500,- Kč, vyřízení trvá 1 týden, pas s platností min. 6 měsíců po návratu

Isla Margarita

odletová taxa z Porlamaru 44 USD

Itálie

bezvízový styk, pas platný min. 6 měsíců po návratu

Jihoafrická rep.

turistické vízum: poplatek 300,- Kč, 1 fotografie, vyřízení trvá 1 týden

Keňa

Vstupní vízum lze vyřídit v Praze (prostřednictvím naší CK za poplatek 2.000,- Kč + 1 foto) nebo po příletu do Mombasy za poplatek 50,- USD.

Kuba

turistické vízum: poplatek 850,- Kč, vyřízení trvá 1 den

Maledivy

turistická víza se udělují bezplatně na letišti v Malé, 1 fotografie

Malta

bezvízový styk, pas platný min. 6 měsíců po návratu

Maroko

vízum vyřízené v ČR, poplatek 700,- Kč, pas platný min. 6 měsíců po návratu

Mauricius

turistické vízum se uděluje na letišti zdarma.

Mexiko

Cestovní doklady Cestovní pas ČR s platností minimálně příštích 6 měsíců. Celní předpisy Vyplnění celní deklarace je před vstupem na mexické území povinné (formulář je distribuován v letadle před přistáním). Počínaje 1. listopadem 2008 jsou všichni pasažéři, kteří přicestují do Mexika mezinárodními lety z Evropy, Asie a Kanady s přípoji na mezinárodní nebo vnitrostátní linky, povinni předložit svá zavazadla k celní kontrole při prvním vstupu na území Mexika. Po odebrání svého zavazadla z dopravníkového pásu se pasažéři dostaví k celní kontrole, tj. zavazadlo jim nebude automaticky přeloženo na let do cílové destinace. Od cla jsou osvobozeny osobní věci v hodnotě nepřesahující 1000,- USD na osobu v množství odpovídajícím délce pobytu. Bezcelně lze dále dovézt dalekohled, fotoaparát, videokameru, televizor (s obrazovkou 12 palců), přenosný radiopřijímač či přehrávač, 12 ks nových filmů nebo videokazet, již exponovaný nebo nafilmovaný materiál, až 20 CD disků nebo kazet, 2 filmy DVD, přenosný psací stroj nebo laptop (nový nebo použitý), mobilní telefon nebo pager, videopřehrávač, hudební nástroj přenosný jednou osobou, stan a kempingové vybavení, soubor rybářského náčiní, lyže, 5 užitých hraček je-li cestující nezletilý, 2 tenisové rakety, osobní sportnovní vybavení sloužící pro 1 osobu, bezmotorový člun do délky 5,5 m, vodní kluzák s plachtou nebo bez plachty, knihy, časopisy, osobní léky (v případě psychotropních látek je nutno doložit lékařský předpis). Osoby starší 18 let mohou dovážet 20 krabiček cigaret, 25 doutníků nebo 200 gramů tabáku a až 3 l vína, piva nebo likéru. Zjistí-li celní orgány dovoz věcí nad povolený limit, je cestující postižen pokutou ve výši 100-300% komerční hodnoty zboží. Naprosto zakázán je dovoz drog a omamných látek. Důležité upozornění!! Bez příslušného povolení je zakázán dovoz čerstvého ovoce, zeleniny, masných výrobků, chemických farmaceutických a biologických výrobků pro zemědělskou potřebu. Bez povolení Ministerstva životního prostředí a přírodních zdrojů je zakázáno sbírat a vyvážet volně rostoucí rostliny (např. kaktusy) jejich plody a semena (jedná se o trestní čin s trestní sazbou 1-9 let odnětí svobody), korály a lovit a vyvážet živočichy (zejména chráněné) a výrobky z nich (např. želvoviny). Je zakázán vývoz archeologických předmětů, historických písemností a památek. Dovoz deviz je limitován částkou 10.000,- USD v hotovosti nebo cestovních šecích na osobu. Je-li dovážená finanční částka vyšší, je nutno ji deklarovat, pak nepodléhá zpoplatnění. Výměna deviz je volná. Pro vývoz platí obdobné pravidlo: pokud vyvážená částka přesahuje 10.0000,- USD, je třeba ji deklarovat. Místní měna nové mexické peso (MXN) je v zahraničí nesměnitelná. Zastupitelské úřady Velvyslanectví ČR v Mexiku: Embajada de la República Checa en México Adresa: Cuvier 22, Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México D.F. (Distrito Federal) Telefon: +52-55-55312544 nebo 55312777 Fax: +52-55-55311837 E-mail: mexico@embassy.mzv.cz Webová stránka: www.mzv.cz/mexico Velvyslanectví SR v Mexiku: 11 560 , Julio Verne 35 Mexiko City Telefón: 0052/ 55 5280 6669, 0052/ 55 5280 6544 Mobil: 044/ 55 5433 4784 (súrne konzulárne prípady) - volanie z hlavného mesta Mexico, 045/...volanie v rámci Mexika, mimo hl. mesta, 0052 1/...volanie zo zahraničia Fax: 0052/ 55 5280 6294 Email: emb.mexico@mzv.sk www.mexicocity.mfa.sk

Španělsko

bezvízový styk, pas platný min. 6 měsíců po návratu

Portugalsko

bezvízový styk, pas platný min. 3 měsíce po návratu

Řecko

bezvízový styk, pas platný min. 6 měsíců po návratu

Seychely

turistické vízum se uděluje zdarma přímo na místě

Slovensko

Občan ČR může cestovat na Slovensko na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu, který je vybaven strojově čitelnou zónou a který nemá oddělenou vyznačenou část (t.j. bez odstřiženého rohu). Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Slovenska. Občan mladší 15 let může opustit území ČR s vlastním cestovním pasem. Bez vlastního cestovního pasu může cestovat jen s rodičem, v jehož cestovním pase je zapsán. Upozorňujeme však, že od 1.9.2006 již nelze dítě mladší 15 let do cestovního pasu rodiče zapsat. Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem mladším 15 let, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče. V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR. Víza a režim vstupu K pobytu do tří měsíců se nepožaduje povolení k pobytu.

Srí Lanka

bezvízový styk pro kratší pobyt 1 měsíce, pas s platností min. 2 měsíce po návratu

Thajsko

turistické vízum na 2 měsíce: 1 fotografie, 790,- Kč, vyřízení trvá 3 dny. Pozor při výletech do okolních zemí platí 1 vstup = 1 vízum

Tunisko

bezvízový styk, pas platný min. 6 měsíců po návratu

Turecko

turistické vízum platné na dobu 1 měsíce, poplatek 680,- Kč, pas s platností min. 6 měsíců po návratu